ప్రపంచ పౌరులందరికీ ఉచిత విద్య మరియు సమాన విద్య అందించడం సాధ్యమా? అనే ఆలోచన మన మనసులో ఎప్పటికీ రాకూడదు. ఎందుకంటే మన ప్రపంచ ప్రజలందరం ఒక్క క్షణం ఆలోచిస్తే ఇది ఓక సమస్యే కాదు.

మనం ప్రపంచ మేధావులు ఎక్కడ వున్నారు? అనే ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేని పరిస్తితిని మనందరం ఎదుర్కోనవలసిన రోజులు రాకుండా ముందుగా మనందరం ఒక్కసారి విద్యా వ్యవస్థ మీద ఆలోచించవలసిన అవసరం చాలా వుంది. కనుక మేము ప్రపంచ పౌరులకోసం కొన్ని ఆలోచనలను మీ ముందు ఉచుతున్నాం. మీరు కూడా విద్య వ్యవస్థ గురించి మీ ఆలోచనలు అందిస్తారని ఆశిస్తున్నాం 

విద్య అనేది ప్రతి పౌరుడి ప్రాదమిక హక్కు. విద్యను అభ్యసించడానికి సామాన్యునికి అందుబాటులో లేకుండా ఉండటానికి గల కారణం విద్యావ్యవస్ధ పటిస్టంగా లేకపోవడమే దీనికి గల ముఖ్య కారణం. మనిషి మనుగడకు శారీరక శక్తి ఒక్కటే చాలదు తెలివితేటలు, విజ్నానము కూడా ఎంతో అవసరం. ప్రతి పౌరుడు శారీరకంగా ఎంత కష్టపడి పనిచేసిన ఆర్దికంగా ఎదగలేకపోవడానికి కారణం కావలసిన విద్యార్హత లేకపోవడమే ప్రదాన కారణం ఒకటైతే విద్యను అందించే విద్యాసంస్దలు సామాన్యునికి అందుబాటులో లేకపోవడం మరొకటి.

ప్రతి పౌరుడు విద్య కోసం ప్రతీ రోజు శారీరకంగా మానసికంగా నష్టపోవటమే కాకుండా ప్రమాణాలు లేని ట్రాన్స్ పోర్టులో ప్రయాణం చేయవలసిన పరిస్దితి ఏర్పడింది. ఈరోజుకి కూడా సరైన సౌకర్యాలు లేక పౌరులు విద్యకు దూరమ అవడానికి మరొక కారణం. ఏది ఏమైనా విద్య అనేది ప్రతి పౌరుడి ప్రాదమిక హక్కు. ప్రైవేటు విద్యా సంస్దలను పూర్తిగా రద్దు చేయాలి. ప్రభుత్వ ఆదీనంలోనే సమాన విద్యను ప్రతీ ఒక్క పౌరుడికి అందే విదంగా ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాలికను తయారు చేయాలి.

ప్రపంచ పౌరులందరికీ ఉచిత విద్య మరియు సమాన విద్యావ్యవస్థ విషయంలో మా ఆలోచనలు : - 

1. ఎల్.కే.జీ నుండి పి.జి వరకు ఉన్నత ప్రమాణాలతో కూడిన ఉచిత విద్యను ప్రతి ఒక పౌరునికి పూర్తిగా అందించడమే మనందరి బాధ్యత.

2. ఎల్.కే.జీ నుండి పదవ తరగతి వరకు ప్రతీ గ్రామాలలో స్దానికంగా విద్యను అందిచాలి.

3. పట్టణాలలో అయితే వార్డుల వారీగా 1000 నుండి 1500 ఓటర్లు ఉన్న ప్రాంతంలో ఎల్.కే.జీ నుండి పదవ తరగతి వరకు అందిచాలి.

4. పంచాయితీల వారీగా ఒక్కొక్కటి చొప్పున కాలేజీని ఏర్పాటు చేయాలి.

5. జిల్లాల వారీగా యూనివర్సిటీలను ఏర్పాటు చేయాలి.

6. ప్రైవైటు విద్యాసంస్దలను మన దేశంలో పూర్తిగా రద్దు చేయాలి.

7. ఉన్నత ప్రమాణలతో ఉన్నత విద్యను ప్రతి ఒక్క పౌరునికి అందించడానికి గల విద్యార్హత ఉన్న వారిని నియమించాలి.

8. ఒక నూతన టీచర్స్ ఎంప్లాయిమెంట్ వ్యవస్ద ఏర్పాటు చేయాలి. ఈ ఎంప్లాయిమెంట్ వ్యవస్ద ద్వారానే ప్రైవేటు, ప్రభుత్వం అనే తేడా లేకుండా ఏ ఒక్కరినైనా టీచింగ్ కోసం నియమించుకోవాలి. లేనిచో ఆవిద్యా సంస్దల యెక్క అర్హతను రద్దు చేయాలి.

By Prasad

Share This