మనం మన జీవన పరిస్దితులను బట్టి తయారు చేసుకున్న రూపాయి మానవ మనుగడనే శాసిస్తుంది.

మనం మన జీవన పరిస్దితులను బట్టి తయారు చేసుకున్న రూపాయి మానవ మనుగడనే శాసిస్తుంది. దీని మూలాన్ని మనం ఎందుకు కట్టడి చేయలేము. దీని మూలం రాజకీయ పరిపాలన వ్యవస్ద, ఈ రాజకీయ పరిపాలన వ్యవస్దను మన ప్రపంచ ప్రజలందరం ఒకటిగా ఉంటే మార్చగలం అనే నమ్మకం నాకు ఉన్నది.

మన ప్రపంచంలో పేద గొప్ప తేడా లేకుండా ఉన్నత ప్రమాణాలతో అత్యాదునిక వసతులతో వైద్యాన్ని ప్రపంచ ప్రజలందరికి అందించినప్పుడే మనం మన బావీతరాలు ఆరోగ్యంగా సుఖంగా జీవించగలము.

మా ముఖ్య లక్ష్యం ప్రపంచంలో ప్రతీ ఒక్కరికి ఉచితంగా ఉన్నత ప్రమాణాలతో అత్యాదునిక వసతులతో కూడిన వైద్యాన్ని ప్రపంచ ప్రజలందరికి అందించడమే మా లక్ష్యం. ప్రస్దుతం ఉన్న ప్రైవేటు వైద్యాన్ని పూర్తిగా ప్రభుత్వ ఆదీనంలోకి తీసుకొని నడిపించడం జరుగుతుంది.

ఒక రోగి యెక్క శారీరక పరిస్దితిని బట్టి ఏడాక్టరు అయిన మందులను రాసే విదంగా నూతన వైద్య విదానాన్ని తీసుకురావాలి. ప్రతి డాక్టర్ వ్రాసే మందుల చీటీ పైన వారు ఏ మందులు వ్రాస్తున్నారో రోగికి అర్దం అయ్యే విదంగా వ్రాయాలి. ఆ చీటీలో కంపెనీల పేర్లను రాయకూడదు. కేవలం ఏ మందు రాస్తున్నారో ఆ మందు కాంబినేషన్లను మాత్రమే రాయాలి.

ఉదా :- జ్వరానికి ---పేరాసిట్మాల్ మరియు జ్వరానికి ఏంటిబయోటిక్---సెఫిక్సమ్, సిప్రోఫ్లాక్సిన్, ఓఫ్లాక్సిన్ మెదలగునవి. ఇలా ఆ మందుల కాంబినేషన్లు మాత్రమే రాయాలి. కంపెనీ పేర్లను మాత్రం రాయకూడదు. నేను ఎందుకు ఇలా రాయమనడానికి గల కారణం, ప్రమాణాలు లేని మందులు మార్కెట్లోనికి రావడం వలన కొంతమంది డబ్బు కోసం ఈ మందులను వారి ప్రిస్కిప్షన్ లో రాయడం వలన వాటిని ప్రజలు వాడి ఆరోగ్యం మెరుగుపడక మరింతగా అనారోగ్యానికి గురి అవుతున్నారు.

ప్రపంచ ప్రజలందరికీ మందులను అందించడానికి సొంతంగా పరిశ్రమలను మనమే స్థాపించుకోవాలి. దీనికి కావలసిన వనరుల గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఎన్నో కోట్ల జనాభా కలిగిన మనం ప్రతీ రోజు మన పనిదినంలో ఒక గంట ఎక్కువగా పని చేస్తే చాలు అనంతమయిన సంపద మన  ప్రపంచానికి సమకూరుతుంది. ఈ సంపదతో మన ప్రపంచంలో వున్నత ప్రమాణాలతో మందుల తయారీ కంపనీలనూ స్థాపించవచ్చు. ఈ కంపనీల ద్వారా మన ప్రపంచ ప్రజలందరికి వున్నత ప్రమాణాలతో మందులు పూర్తిగా ఉచితంగా అందించవచ్చు. 

ప్రపంచంలో తయారు అయ్యే మందుల యెక్క దరలను ప్రపంచ ప్రజలందరు కలిసి నిర్ణయించే చట్టాలను తీసుకురావాలి. ప్రస్తుతం వున్న ప్రైవేటు కంపెనీల పెట్టుబడులన్ని ప్రజాసమ్రక్షణలో ఒక సంస్దగా ఏర్పాటు చేసి ఆసంస్ద ద్వారానే మందుల తయారీకి అనుమతి కల్పించి ఆసంస్ద ద్వారానే మందుల దరలను ప్రకటించే చట్టాలను తీసుకువస్తే బాగుంటుంది.

పైన తెలిపిన వైధ్య విధానం అమలు చేస్తే ఈ క్రింది తెలిపిన విధంగా ప్రపంచ ప్రజలందరికీ పూర్తిగా వైద్యం వుచితంగా అందించవచ్చు:

1. ప్రపంచంలో జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరికి పూర్తిగా ఉన్నత ప్రమాణాలతో ఉచిత వైద్యం అందించవచ్చు.

2. ప్రతీ గ్రామంలో ఒక ఎ.ఎన్.ఎమ్.స్ర్తీలు మరియు ఒక హెల్త్ అసిస్టెంట్ (పురుషులు) ఒక లాబ్ టెక్నీషియన్, ఒక ల్యాబ్, ఆక్సిజన్ సిలిండర్, ఒక ఆంబులెన్స్, ఒక ఫార్మ్సిస్ట్, అత్యవసరానికి కావలసిన మందులు, 24గంటలు అందుబాటులో ఉంచవచ్చు.

3. పట్టణాలలో వార్డుల వారీగా ఒక ఎ.ఎన్.ఎమ్. మరియు ఒక లాబ్ టెక్నీషియన్, ఒక ల్యాబ్, ఆక్సిజన్ సిలిండర్, ఒక ఆంబులెన్స్, ఒక ఫార్మ్సిస్ట్, అత్యవసరానికి కావలసిన మందులు, 24గంటలు అందుబాటులో ఉంచవచ్చు.

4. ప్రతీ మండలానికి ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేయవచ్చు.

5. ప్రతీ జిల్లాకు ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీను ఏర్పాటు చేయవచ్చు. ప్రస్దుత ప్రైవైటు మెడికల్ కాలేజీలను ప్రభుత్వ ఆదీనంలోనికి తీస్కోవచ్చు.

6. ప్రతి మండలంలోను ఉన్నత ప్రమాణాలతో కూడిన పెరామెడికల్ కాలేజీలను ఏర్పాటు చేయవచ్చు.

7. ప్రపంచంలో ఉన్న ఆయుర్వేదిక్, హల్లోపతి, హోమియోపతీ ఈ మూడు మందులకు ఒక నూతన వ్యవస్దను ఏర్పాటు చేసి మానవ అవసరానికి తగిన మందులను మాత్రమే ప్రపంచ ప్రజలకు అందించవచ్చు.

8. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న మందుల షాపులన్నింటిని ప్రభుత్వ ఆదీనంలోనికి ఒక నూతన వ్యవస్దను ఏర్పాటు చేసి ఈ వ్యవస్ద ద్వారా మందులను విక్రయించడానికి అనుమతి కల్పించవచ్చు.

By Prasad

Share This